Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Sesi 2020/2022.

 

Pengerusi : Dato Ismail Bin Hj Jantan

Tim Pengerusi : Nor Azman bin A Aziz. 

Naib Pengerusi 1: Tn Hj Sani Bin Morni. 

Naib Pengerusi 2 : Ibrahim Bin Yasok. 

Setiausaha : Mohd Zamir Bin Hj  Mohd Sharif

Bendahari : Syahrizal Bin Maizan. 

Ahli Jawatankuasa :

1. Mohd Yasir Bin Mohd Yahya (Johor) 

2.Roszaidi Bin Yusof (Melaka) 

3. Mohd Said Bin Nordin ( Negeri Sembilan)

4. Zulkafli Bin Yusof (WPKL) 

5. Aminudin bin Ahmad (Selangor) 

6. Faizal  Azmi  bin Yusof (Perak) 

7. Che Mansur Bin Mat (Kedah) 

8. Samsool Bin Yaacob (Pulau Pinang) 

9. Farady Bin Omar (Perlis) 

10. Shaiful Hakim bin Mohamad Nor (Pahang)

SENARAI AHLI JAWATANKUASA KECIL MAJLIS GURULATIH KEBANGSAAN DAN BIDANG TUGAS

1.         JAWATANKUASA KECIL PEMBANGUNAN GURULATIH

·         En. Shaiful Hakim bin Mohamad Nor

·         En.Faiezal Azmi bin Mohd Yusop

·         En. Mohd Yasir bin Mohd Yahya

 BIDANG TUGAS

Merancang, menyediakan kertas kerja dan melaksanakan sebarang program yang melibatkan pembangunan kegurulatihan seperti kursus, seminar atau bengkel yang merangkumi pelajaran, kaedah pengujian bengkong dan soft skill yang diperlukan untuk gurulatih.

 2.         JAWATANKUASA KECIL PEMBANGUNAN MURID

·         En. Mohammad Said bin Nordin

·         En. Shamsool bin Yaacob

·         En. Mohd Zamir bin Hj Mohd Sharif

 BIDANG TUGAS

Merancang, menyediakan kertas kerja dan melaksanakan sebarang program yang melibatkan pembangunan murid seperti kursus, seminar atau bengkel yang merangkumi sukatan pelajaran dan soft skill yang diperlukan untuk murid bersesuaian dengan kehendak keperluan masa kini.

 3.         JAWATANKUASA KECIL KEJOHANAN

·         Tn. Hj Sani bin Morni

·         En. Zulkafli bin Yusof

·         En. Che Mansur bin Mat

 BIDANG TUGAS

Merancang, menyediakan kertas kerja dan melaksanakan kejohanan bagi murid-murid Gayong bagi menyediakan mereka dengan keperluan dan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi terutama dalam bidang kokurikulum disamping memeriahkan dan mempelbagaikan aktiviti-aktivi persilatan.

 4.         JAWATANKUASA KECIL PELAJARAN DAN PENILAIAN

·         Dr. Norazman bin A.Aziz

·         En. Ibrahim bin Yasok

·         En. Aminudin bin Ahmad

·         En. Roszaidi bin Yusof

·         En. Farady bin Omar

 BIDANG TUGAS

Mengkaji, merancang, menyediakan kertas kerja serta melaksanakan penyeragaman sukatan pelajaran serta sistem penilaian kenaikan bengkong seluruh Malaysia.