Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

4 November 2014

Pengeluaran Sijil Adat Perlimau Tapak dan Seni untuk murid gayong yang baru diperlimau akan mula dilaksanakan pada tahun 2015. Pengerusi Lembaga Adat Istiadat Kebangsaan, Tuan Haji Mohd Anuar bin Haji Abdul Hamid telah menjelaskan bahawa kedua-dua sijil tersebut perlu dilihat sebagai sijil yang paling penting dari semua sijil yang dikeluarkan oleh Pertubuhan kerana ianya merupakan ‘surat beranak’ murid gayong baru tersebut ke dalam dunia Silat Seni Gayong sepertimana pentingnya surat beranak JPN yang mengesahkan kita sebagai rakyat yang dilahirkan dalam negara Malaysia. Memandangkan semua murid gayong akan melalui sekali sahaja majlis Perlimau Tapak & Seni seumur hidup mereka maka sijil ini adalah sangat relevan dan signifikan dari konteks sejarah hidup murid tersebut dalam Silat Seni Gayong di masa akan datang

             Walaubagaimanapun, beliau berkata bahawa perkara ini akan hanya dapat direalisasikan sekiranya mendapat kerjasama dari semua pihak terutamanya gurulatih yang inginkan bukti anak-anak murid mereka telah ‘dilahirkan’ke dunia Silat Seni Gayong oleh gurulatih berkenaan. Pengumunan ini telah dibuat oleh Tuan Haji Mohd Anuar semasa berada di Majlis Perwatikahan Wakil Perlimau Tapak & Seni pada 30 November 2014 di Kelab Darul Ehsan, Ampang.