Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia

Laman Web Rasmi, No. Pendaftaran: PPM-010-04-09042013

         


 

15 Januari 2015

Setelah melihat wujudnya lagi kekeliruan dalam kalangan ahli-ahli Gayong Malaysia berkenaan status pendaftaran PSSGM di bawah pejabat Persuruhjaya Sukan dan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS), pihak Jawatankuasa Pusat telah mengambil inisiatif membuat aduan rasmi kepada Biro Pengaduan Awam (BPA) supaya maklumbalas/siasatan dibuat dalam hal tersebut.

Pada 8 Januari 2015, pihak BPA telah memberi maklumbalas secara rasmi memaklumkan bahawa pendaftaran PSSGM (no. APS 0149/98) di bawah pejabat Pesuruhjaya Sukan telah terbatal. Perkara ini telah disiasat oleh Biro Pengaduan Awam setelah mendapat maklumbalas dari pihak Pesuruhjaya Sukan dan Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Kes ini telah dianggap tutup.  Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia (PSSGM) telah didaftarkan di Melaka pada 9 April 2013 (PPM-010-04-09042013) dan Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan (PSSGMK) telah didaftarkan di Selangor pada 27 Mei 2013 (PPM-002-10-27052013).

Oleh yang demikian, mana-mana pihak yang masih menggunakan pendaftaran PSSGM berdasarkan APS akan dianggap menipu dan memalsukan fakta dalam sebarang urusan. Tindakan undang-undang akan diambil segera terhadap mereka yang berbuat demikian. Dalam masa yang sama juga ahli-ahli Gayong Malaysia dan masyarakat umum perlu meneliti penganjuran sebarang aktiviti hendaklah jelas sebelum memberi sebarang komitmen penyertaan.  Kebelakangan ini nama PSSGM sering kali digunakan oleh badan-badan lain.